facebook
youtube

Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Słupsk

25 sty 2022

Zgodnie z zalecaniami i obecną sytuacją globalną (COVID - 19) informujemy od dnia 26 stycznia 2022 (środa) do odwołania Urząd Gminy Słupsk jest nieczynny dla interesantów. Obsługa odbywa się po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty z merytorycznym pracownikiem.

czytaj więcej

Ogłoszenie/Obwieszczenie

24 sty 2022

Wójt Gminy Słupsk informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Swochowo, gmina Słupsk (działki nr 55/2, 55/3, 55/4, 56, 57) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz możliwością składania uwag.

czytaj więcej

Inicjatywa lokalna - informacja

24 sty 2022

Urząd Gminy w Słupsku informuje, że do 31 stycznia br. można składać wnioski o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Inicjatywa lokalna dotyczy zadań publicznych z zakresu: budowy, rozbudowy lub remontu dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własności gminy;

czytaj więcej

Informacja

24 sty 2022

Informujemy, że w dniu 24 stycznia br. (poniedziałek), cotygodniowy dyżur Wójta Gminy Słupsk jest odwołany. Urząd Gminy Słupsk pracuje do godziny 17.00.

czytaj więcej

Oświadczenie

21 sty 2022

Odnosząc się do negatywnych emocji, jakie budzi obecna sytuacja pomiędzy samorządami Miasta Słupska i Gminy Słupsk, informujemy iż władze Gminy Słupsk nie identyfikują się z niefortunnymi sformułowaniami, które zostały wypowiedziane przez panią Aldonę Szostakiewicz podczas zebrania w sołectwie Bierkowo, w dniu 19 stycznia 2022 roku i stanowczo sprzeciwiają się takim stwierdzeniom. Wyrażenia użyte podczas wspomnianego spotkania absolutnie nie powinny być zastosowane

czytaj więcej

Trwają spotkania z mieszkańcami

18 sty 2022

Trwają spotkania z mieszkańcami Gminy Słupsk dotyczące tematu rozszerzenia granic administracyjnych Miasta Słupska. Podczas spotkań wyraźnie słychać głosy niezadowolenia i sprzeciw wobec tej inicjatywy.

czytaj więcej