facebook
youtube

Słowińska Grupa Rybacka ogłosiła kolejne nabory wniosków! 4 maja br. Zarząd Słowińskiej Grupy Rybackiej ogłosił trzy nabory wniosków o dofinansowanie. Konkursy dotyczą:

  1. podejmowania działalności gospodarczej w zakresie usług dla lokalnej społeczności (nr naboru: 3/2017),
  2. podejmowania działalności gospodarczej w zakresie turystyki, z wykorzystaniem kulturowych i przyrodniczych zasobów lokalnych (nr naboru: 4/2017),
  3. dywersyfikację źródeł dochodów osób związanych z sektorem rybactwa (nr naboru: 1/2017/R).

Konkursy potrwają od 18 maja do 6 czerwca br. Zainteresowani będą mogli składać wnioski w siedzibie SGR przy ul. Usteckiej 8 w Przewłoce.

Szczegóły w pliku załącznika