facebook
youtube

W dniu 8 kwietnia br. nastąpiło przekazanie placu budowy dla inwestycji pn.: Budowa toru rowerowego typu ”Pumptrack” oraz placu do aktywności ruchowej typu Street Workout w Redzikowie.

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PROGRAM  NA RZECZ ZWIĘKSZANIA SZANS ROZWOJOWYCH ZIEMI SŁUPSKIEJ NA LATA 2019-2024.

„ Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno – wypoczynkowej, poprzez budowę Pumptrack, placu street workout, miasteczka rowerowego, zagospodarowanie stawu oraz parku w miejscowości Redzikowo. Projekty wyłonione metodą konsultacji społecznej mieszkańców miejscowości Redzikowo” – „Budowa toru rowerowego typu Pumptrack oraz placu do aktywności ruchowej typu Street workout"

Inwestycja obejmuje realizacje toru do jazdy na rowerze typu pumptrack oraz placu do aktywności ruchowej typu Street Workout wraz z małą architekturą towarzyszącą typu: ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery oraz modernizację istniejącego boiska . Całość uzupełniona będzie o oświetlenie oraz ścieżki z nawierzchni mineralnej umożliwiające dojście do projektowanych atrakcji.

Planowana całkowita wartość zadania : 668 909,00 zł                                                                                                                   Całkowita wartość inwestycji po przetargu : 682 242,34 zł                                                                                                             Dofinansowanie z budżetu Państwa : 535 127, 00

 

Inną umową podpisaną w ramach „Programu na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024”", jest inwestycja pn.:

Budowa pomostu, ścieżki dla ruchu pieszych w ramach zagospodarowania stawu oraz terenu wokół, w Redzikowie. W ramach inwestycji wykonane zostaną pomost i elementy małej architektury oraz ścieżki dla ruchu pieszych.

Kwota: 455 100,00 zł brutto

Termin wykonania: 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.