facebook
youtube

Kolejna umowa, tym razem na budowę ścieżki rowerowej na odcinku Gać – Redęcin, została podpisana dziś w Urzędzie Gminy Słupsk. Ścieżka rowerowa ma być elementem planowanej i istniejącej już sieci dróg rowerowych na obszarze Gminy Słupsk. Wartość inwestycji to kwota prawie 2,5 mln. zł.

Zgodnie z zawartą umową wykonawca zobowiązuje się zrealizować inwestycję w terminie 10 miesięcy. Projekt współfinansowany w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 95% wartości inwestycji.

W obecności pana Radosława Lewandowskiego, reprezentującego Bank Gospodarstwa Krajowego, umowa podpisana została przez wójta gminy Słupsk Barbarę Dykier, Skarbnika Gminy Słupsk – panią Małgorzatę Dąbrowską oraz Wykonawcę zadania pana Marcina Kwiatkowskiego – Prezesa Zarządu firmy Krężel Sp. z o.o.

Mamy nadzieję, że nowa ścieżka rowerowa na ternie Gminy Słupsk, tym razem w kierunku Swołowa – stolicy Krainy w kratę, ułatwi dojazd turystom do tego wyjątkowego, na mapie gminy miejsca.