facebook
youtube

Informujemy, że w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych Gmina Słupsk we współpracy z podmiotem wprowadzającym do obrotu Polską Grupą Górniczą S.A. rozpoczyna nabór wniosków o preferencyjny zakup węgla.

Należy podkreślić, że zakupu węgla w preferencyjnej cenie mogą dokonać mieszkańcy, którzy zgłosili swoje źródło ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Uprawnione osoby, mające trudności z zakupem węgla mogą zgłaszać swoje potrzeby za pomocą złożenia  wniosku w Urzędzie Gminy Słupsk pok. 1 lub drogą elektroniczną pod adresem e-mail katarzynas@gminaslupsk.pl.

Poniżej zamieszczono harmonogram spotkań z mieszkańcami w miejscowościach Gminy Słupsk podczas których będzie możliwość złożenia wniosku o zakup węgla w cenie preferencyjnej

Uwaga wnioski będą przyjmowane w terenie według poniższego harmonogramu.

Wniosek do pobrania.

Harmonogram spotkań

Ustawa