facebook
youtube
10 listopada br. oficjalnie swoją drugą kadencję rozpoczęła Rada Seniorów Gminy Słupsk. Podczas uroczystej Sesji inauguracyjnej złożono ślubowanie, pani Wójt Barbara Dykier wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Słupsk Dariuszem Perlańskim wręczyli Zaświadczenia o wyborze.
 
W skład Rady Seniorów Gminy Słupsk II Kadencji 2022-2026 weszli: pani Marianna Kołodziejska, pani Anna Zub, pani Irena Rajszczak, pani Jolanta Jankowska, pani Bożena Jankowska, pan Bogdan Czerwiński, pani Wanda Bownik, pani Maria Momot, pani Anna Łuszcz, pani Jadwiga Gral, pani Ewa Trapp, pan Jerzy Gastół, pani Elżbieta Groszek, pani Teresa Ostrycharz, pani Elżbieta Łukaszewicz
 
Przewodniczący: Bogdan Czerwiński
Wiceprzewodniczący: Jerzy Gastół
Sekretarz: Wanda Bownik