facebook
youtube

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku ogłasza z dniem 02.04.2020 r. nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy przyznawanej na podstawie art. 15 zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Szczegóły - tutaj...