facebook
youtube

Informacja o dofinansowaniu inwestycji ze środków
Funduszu Celowego.

Flaga i godło

Gmina Słupsk  w 2019 roku pozyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na realizację projektu pn. "Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Słupsk (Bierkowo ul. Słoneczna - 119100g, Siemianice ul. Boczna - 119056g, Gałęzinowo - droga wewnętrzna i droga publiczna nr 119017g, drogi wewnętrzne na osiedlu w m. Redzikowo, Grąsino - droga publiczna nr 119117g oraz droga wewnętrzna)".

Łączna wartość inwestycji: 5 884 978,54 zł
Kwota dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych: 2 728 522,00 zł

Łączna długość budowanych i przebudowanych dróg wynosi 2,33 km. W ramach zadania wykonano nowe nawierzchnie dróg, chodniki, ciągi pieszo - rowerowe, odwodnienie i oświetlenie dróg.

* * *

Flaga i godło

W dniu 6 maja 2020 Gmina Słupsk podpisała dwie umowy na dofinansowanie przebudowy dróg na następujące zadania:

Zadanie nr 1. "Przebudowa drogi gminnej niepublicznej w m. Strzelino"

Łączna wartość inwestycji: 536 140,49 zł
Kwota dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych: 260 451,00 zł

Dla zadania nr 1 długość drogi przewidzianej do wykonania wynosi 220 m. Wzdłuż drogi na całej jej długości przewidziano do wykonania ścieżkę rowerową oraz chodnik.

Dla zadania nr 1

Zadanie nr 2. "Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 37 (numer drogi nr 119014g) oraz drogi gminnej niepublicznej w m. Strzelino"

Łączna wartość inwestycji: 2 542 566,07 zł
Kwota dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych: 1 151 720,00 zł

Dla zadania nr 2 łączna długość dróg przewidzianych do przebudowy to 1.38 km. W ramach przebudowy wykonana zostanie nowa nawierzchnia drogi, chodniki, odwodnienie wraz z oświetleniem.

* * *

Informacja o dofinansowaniu inwestycji
ze środków budżetu Państwa

Flaga i godło

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PROGRAM NA RZECZ ZWIĘKSZANIA SZANS ROZWOJOWYCH ZIEMI SŁUPSKIEJ NA LATA 2019-2026.

1. Nazwa zadania: "Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej, poprzez budowę Pumptrack, placu street workout, miasteczka rowerowego, zagospodarowanie stawu oraz parku w miejscowości Redzikowo. Projekty wyłonione metodą konsultacji społecznej mieszkańców miejscowości Redzikowo" - "Budowa toru rowerowego typu Pumptrack oraz placu do aktywności ruchowej typu Street workout"

Całkowita wartość inwestycji po przetargu: 682 242,34 zł
Dofinansowanie z budżetu Państwa: 535 127, 00 zł

Inwestycja obejmuje realizacje toru do jazdy na rowerze typu ‘pumptrack’ oraz placu do aktywności ruchowej typu Street Workout wraz z małą architekturą towarzyszącą typu: ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery oraz modernizację istniejącego boiska . Całość uzupełniona będzie o oświetlenie oraz ścieżki z nawierzchni mineralnej umożliwiające dojście do projektowanych atrakcji.

* * *

Flaga i godło

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PROGRAM NA RZECZ ZWIĘKSZANIA SZANS ROZWOJOWYCH ZIEMI SŁUPSKIEJ NA LATA 2019-2026.

2. Nazwa zadania: "Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej, poprzez budowę Pumptrack, placu street workout, miasteczka rowerowego, zagospodarowanie stawu oraz parku w miejscowości Redzikowo" - etap II Realizacja zadań wyłonionych metodą konsultacji społecznych mieszkańców miejscowości Redzikowo - Budowa miasteczka rowerowego.

Całkowita wartość zadania: 284 131,40 zł
Dofinansowanie: 227 305,00 zł

W wyniku realizacji inwestycji zrealizowano budowę:

 • czterech jezdni w układzie południkowym (w tym jedna tzw. kręta droga)
 • trzech jezdni w układzie równoleżnikowym,
 • jezdni do wykonywania tzw. „ósemek”,
 • jednego skrzyżowania z ruchem okrężnym,
 • przejścia dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej,
 • chodników dla pieszych,
 • dwóch wysepek kanalizujących ruch
 • ustawienie znaków drogowych: pionowe, poziome

* * *

Flaga i godło

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

RZĄDOWY PROGRAM NA RZECZ ZWIĘKSZANIA SZANS ROZWOJOWYCH ZIEMI SŁUPSKIEJ NA LATA 2019-2026.

3. Nazwa zadania: Budowa dwóch obiektów sportowych na terenie Gminy Słupsk: bieżni lekkoatletycznej w miejscowości Głobino oraz boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Lubuczewo,

Całkowita kwota zadania: 1 190 796,83 zł
Dofinansowanie: 952 637,46 zł

Przedsięwzięcie dotyczy budowy boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Lubuczewo oraz bieżni lekkoatletycznej w miejscowości Głobino.

W ramach zadania wykonane zostaną następujące prace:

 • bieżnia 4 - torowa okrężna o długości około 200 metrów - Głobino
 • bieżnia prosta jako przedłużenie odcinka prostego bieżni okrężnej
 • rzutnia do pchnięcia kulą
 • skocznia do skoku w dal
 • boisko wielofunkcyjne w miejscowości Lubuczewo na działce o numerze 12/2 o wymiarach całkowitych 28m x 18 m.
 • nawierzchnia syntetyczna
 • pole do gry w koszykówkę
 • pole do gry w siatkówkę
 • pole do gry w tenisa ziemnego

* * *

Flaga i godło

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

RZĄDOWY PROGRAM NA RZECZ ZWIĘKSZANIA SZANS ROZWOJOWYCH ZIEMI SŁUPSKIEJ NA LATA 2019-2026.

4. Nazwa inwestycji: Budowa boiska wielofunkcyjnego w Krępie Słupskiej

Całkowita kwota zadania: 309 671,22 zł
Dofinansowanie z Budżetu Państwa: 247 736,88. zł. (w 2020 r. -173 415,88 zł, a w 2021 wynosiło 74 321,00)

W ramach zadania wykonano; pole do gry w koszykówkę, pole do gry w siatkówkę, pole do gry w tenisa ziemnego.
Zamontowano również dwie bramki stalowe. Teren boiska został ogrodzony i oświetlony. Ponadto wykonano utwardzone miejsca postojowe.

* * *

Flaga i godło

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

RZĄDOWY PROGRAM NA RZECZ ZWIĘKSZANIA SZANS ROZWOJOWYCH ZIEMI SŁUPSKIEJ NA LATA 2019-2026.

5. Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową sięgaczy w miejscowości Głobino – Gmina Słupsk

Całkowita kwota zadania: 1 992 028,84 zł,

Dofinansowane z Budżetu Państwa: 1 593 622,68 zł ( w tym w 2020 r. 1 548 755,68 zł, w 2021r. 44 867,00 zł)

Przebudowa drogi gminnej wraz z budową sięgaczy w celu polepszenia bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Słupsk.

* * *

Flaga i godło

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

RZĄDOWY PROGRAM NA RZECZ ZWIĘKSZANIA SZANS ROZWOJOWYCH ZIEMI SŁUPSKIEJ NA LATA 2019-2024.

6. Nazwa zadania: Przebudowa ulicy Pogodnej wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przebudową kolidującej sieci elektroenergetycznej - Siemianice, Gmina Słupsk

Całkowita kwota zadania: 1 083 345,14zł,
Dofinansowane z Budżetu Państwa: 866 676,11 zł

Przedmiotowa inwestycja obejmowała wykonanie odwodnienia, przebudowę kolidującej sieci elektroenergetycznej, wykonanie asfaltowej nawierzchni jezdni z poboczem z kruszywa łamanego, jak również wykonanie: ciągu pieszo-rowerowego, zjazdów gospodarczych, fragmentów chodnika i dojść do posesji, oświetlenie.

* * *

Flaga i godło

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024.

7. Nazwa zadania: Przebudowa z rozbudową ul. Spacerowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem - Siemianice, Gmina Słupsk

Całkowita kwota zadania: 2 251 052,97 zł
Dofinansowane z Budżetu Państwa: 1 793 129,00 zł

Przedmiotowa inwestycja obejmowała wykonanie: odwodnienia, zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej, jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego, oznakowania pionowego i poziomego, jak również wykonanie: ścieżki rowerowej dwukierunkowe o nawierzchni z betonu asfaltowego, chodnika o nawierzchni z kostki betonowej, ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni z betonu asfaltowego.

* * *

Flaga i godło

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024.

8. Nazwa zadania: Budowa i rozbudowa dróg gminnych stanowiących ulice: Rzemieślniczą, Brzozową oraz Miejską w miejscowości Siemianice, Gmina Słupsk

Całkowita kwota zadania: 575 066,57 zł
Dofinansowane z Budżetu Państwa: 403 000,00 zł

Przedmiotowa inwestycja obejmowała przebudowie drogi - ul. Rzemieślniczej w zakresie wykonania ścieżki rowerowej oddzielonej od jezdni asfaltowej pasem zieleni. Wraz z oświetleniem, budowę chodnika na ul. Miejskiej oraz chodnika i nakładki na jezdnię asfaltową na ul. Brzozowej wraz z budową odwodnienia.

* * *

Flaga i godło

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024.

9. Nazwa inwestycji: Budowa oraz wyposażenie przedszkola z oddziałami wczesnoszkolnymi w miejscowości Włynkówko na terenie Gminy Słupsk- etap II budowa i wyposażenie.

Całkowita kwota zadania: 5 804 101,30 zł
Dofinansowane z Budżetu Państwa: 2 902 050,64 zł

Przedmiotowa inwestycja obejmowała wybudowanie budynku przedszkola, pełne uzbrojenie terenu, kompletne zagospodarowanie terenu, w tym: zjazd z drogi publicznej, komunikacja wewnętrzna (jezdna, piesza i pieszo-jezdna), wykonanie elementów małej architektury, wykonanie ukształtowania terenu, zagospodarowanie terenów zielonych wraz nasadzeniami, oświetlenie i ogrodzenie terenu, a także wyposażenie obiektu.

* * *

Flaga i godło

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Rządowy program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026.

10. Nazwa inwestycji: Adaptacja zespołu pałacowego w Lubuczewie na Centrum Usług Społecznych .

Całkowita kwota zadania: 12 239 145,15
Dofinansowane z Budżetu Państwa: 9 600 000,00 zł

Przedmiotowa inwestycja obejmuje wykonanie modernizacji zabytkowego pałacu w Lubuczewie poprzez wykonanie m.in. renowację elewacji, naprawy dachu, ocieplenie budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont wnętrz pałacowych. W zakresie zagospodarowania terenu w ramach inwestycji planuje się uporządkowanie struktury przestrzenno-krajobrazowej całości obszaru poprzez zachowanie krajobrazowego charakteru parku oraz wykonanie nowych dojść i dojazdów do budynku, dróg pożarowych, miejsc parkingowych, wjazdów na teren, wykonania nowych ogrodzeń, bram wjazdowych i furtek, przekształcenia stawu w zbiornik wody pożarowej oraz wykonania nowych przyłączy i remontu istniejących sieci.

* * *

Flaga i godło

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024.

11. Nazwa inwestycji: Modernizacja szkół podstawowych w miejscowościach: Redzikowo, Jezierzyce, Głobino, Włynkówko.

Całkowita kwota zadania: 2 990 026,30
Dofinansowane z Budżetu Państwa: 1 495 013,12 zł

Przedmiotowa inwestycja obejmowała modernizację, przebudowę i dostosowanie pomieszczeń szkoły na pracownie, pomieszczenia socjalne i techniczne, a także gruntowną modernizację pomieszczeń szklonych, sal lekcyjnych wraz z ich wyposażeniem.

* * *

Flaga i godło

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Rządowego programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026.

12. Nazwa inwestycji: Budowa przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i wyposażeniem w miejscowości Wrzeście na terenie Gminy Słupsk.

Całkowita kwota zadania: 6 108 125,51
Dofinansowane z Budżetu Państwa: 2 999 999,96 zł

Przedmiotowa inwestycja obejmowała wybudowanie budynku przedszkola, pełne uzbrojenie terenu, kompletne zagospodarowanie terenu, w tym: komunikacja wewnętrzna (ciąg pieszo –jezdny, miejsca postojowe, chodniki), wykonanie trawników i oświetlenia, a także wyposażenie obiektu.

* * *

Flaga i godło

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

13. Rządowego programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026.

Nazwa inwestycji: Dokończenie modernizacji oraz wyposażenie szkół podstawowych w miejscowościach: Redzikowo, Jezierzyce, Włynkówko wraz z modernizacją Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bierkowie.

Całkowita kwota zadania: 4 526 991,08
Dofinansowane z Budżetu Państwa: 2 263 495, 47 zł

Przedmiotowa inwestycja obejmowała modernizację, przebudowę i dostosowanie pomieszczeń szkoły na pracownie, pomieszczenia socjalne i techniczne, a także gruntowną modernizację pomieszczeń szklonych, sal lekcyjnych wraz z ich wyposażeniem.

* * *

Flaga i godło

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PROGRAM  NA RZECZ ZWIĘKSZANIA SZANS ROZWOJOWYCH ZIEMI SŁUPSKIEJ NA LATA 2019-2026.

14. Nazwa zadania: Budowa wielofunkcyjnego boiska, toru pumptrack wraz z elementami małej architektury oraz modernizacja boiska trawiastego w miejscowości Włynkówko

Całkowita wartość zadania : 1 903 167,71

Dofinansowanie : 1 332 800,21

Przedmiotowa inwestycja obejmowała budowę boiska wielofunkcyjnego zawierającego pole do gry w koszykówkę, siatkówkę, i tenisa ziemnego. Ponadto boisko wyposażono w stalowe bramki, teren boiska ogrodzono, oświetlono i wykonano utwardzone miejsca postojowe. W ramach projektu wykonano również tor pumptrack oraz zmodernizowano boisko trawiaste poprzez wykonanie nowej nawierzchni.

* * *

Flaga i godło

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PROGRAM  NA RZECZ ZWIĘKSZANIA SZANS ROZWOJOWYCH ZIEMI SŁUPSKIEJ NA LATA 2019-2026.

15. Nazwa zadania: Przebudowa ulicy Leśnej i Kościelnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Bierkowo - Gmina Słupsk

Całkowita wartość zadania: 8 438 136,20
Dofinansowanie: 6 750 508,96

Przedmiotowa inwestycja obejmuje wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej, budowę zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej, budowę chodnika o nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci wodociągowej z przyłączami, przebudowę istniejących studni kanalizacji sanitarnej, budowę oświetlenia drogowego i kanału technologicznego.

* * *

Flaga i godło

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PROGRAM  NA RZECZ ZWIĘKSZANIA SZANS ROZWOJOWYCH ZIEMI SŁUPSKIEJ NA LATA 2019-2026.

16. Nazwa zadania: Budowa ulicy Leśnej i Łąkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Wrzeście

Całkowita wartość zadania: 5 635 323,66 zł
Dofinansowanie: 4 508 258,92

Przedmiotowa inwestycja obejmuje wykonanie jezdni o nawierzchni z kostki betonowej, budowę kanalizacji deszczowej, budowę oświetlenia drogowego

* * *

Flaga i godło

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PROGRAM  NA RZECZ ZWIĘKSZANIA SZANS ROZWOJOWYCH ZIEMI SŁUPSKIEJ NA LATA 2019-2026.

17. Nazwa zadania: Budowa wielofunkcyjnego boiska, toru pumptrack wraz z elementami małej architektury oraz modernizacja boiska trawiastego w miejscowości Włynkówko

Całkowita wartość zadania: 1 903 167,71
Dofinansowanie: 1 332 800,21

W wyniku realizacji inwestycji zrealizowano (krótki opis)

* * *

Flaga i godło

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PROGRAM  NA RZECZ ZWIĘKSZANIA SZANS ROZWOJOWYCH ZIEMI SŁUPSKIEJ NA LATA 2019-2026.

18. Nazwa zadania: "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Bierkowo".

Przedsięwzięcie dotyczy zagospodarowania terenu rekreacyjnego składającego się z:

 • robót przygotowawczych
 • lekkoatletycznej bieżni rekreacyjnej
 • rekreacyjnej skoczni do skoku w dal
 • Toru PUMPTRACK - EASY PUMP I MINI PUMP
 • Stworzenia układu komunikacyjnego
 • Wykonania oświetlenia wraz z monitoringiem

Wartość inwestycji: 2 099 000,00 zł
Dofinansowanie: 1 648 000,00 zł

* * *

Flaga i godło

19. Nazwa zadania: "Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej, poprzez budowę Pumptrack, placu street workout, miasteczka rowerowego, zagospodarowanie stawu oraz parku w miejscowości Redzikowo" - etap II Realizacja zadań wyłonionych metodą konsultacji społecznych mieszkańców miejscowości Redzikowo - "Zagospodarowanie parku oraz Budowa pomostu wraz ze ścieżkami dla ruchu pieszych w miejscowości Redzikowo".

W ramach inwestycji wykonany zostanie pomost na istniejącym stawie wraz elementy małej architektury i ścieżkami dla ruchu pieszych; uporządkowany zostanie teren parku, w którym wykonane zostanie oświetlenie oraz wybudowane zostaną ścieżki piesze.

Koszt inwestycji: 1 033 887,35
Dofinansowanie: 827 109,88 zł

* * *

Flaga i godło

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PROGRAM  NA RZECZ ZWIĘKSZANIA SZANS ROZWOJOWYCH ZIEMI SŁUPSKIEJ NA LATA 2019-2024.

20. Nazwa inwestycji: "Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej, poprzez budowę Pumptrack, placu street workout, miasteczka rowerowego, zagospodarowanie stawu oraz parku w miejscowości Redzikowo. Projekty wyłonione metodą konsultacji społecznej mieszkańców miejscowości Redzikowo" - Etap I dokumentacja techniczna.

W ramach zadania dofinansowana zostanie dokumentacja techniczna  niezbędna do uzyskania zgody na realizację przedsięwzięć ( zgłoszenie / pozwolenie na budowę):

 • Pump Track
 • Street Workout
 • Zagospodarowanie parku w Redzikowie
 • Zagospodarowanie stawu w Redzikowie

Etap ten obejmuje wszelkie czynności faktyczne i prawne w celu przygotowania i prawidłowego wykonania dokumentacji, w tym uzyskanie wszelkich opinii, zgód i konsultacji wymaganych prawem, a niezastrzeżonych wyraźnie do obowiązków Zamawiającego.

Całkowita wartość zadania: 120 540,00 zł
Dofinansowanie: 80 000,00 zł

* * *

Flaga i godło

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

RZĄDOWY PROGRAM NA RZECZ ZWIĘKSZANIA SZANS ROZWOJOWYCH ZIEMI SŁUPSKIEJ NA LATA 2019-2026.

21. Nazwa zadania: "Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Gać na terenie Gminy Słupsk"

Planowana inwestycja obejmuje budowę świetlicy we wsi Gać (dz. nr 236/5), wraz z niezbędnymi przyłączami i instalacjami, urządzeniami technicznymi, układem komunikacyjnym pieszym i jezdnym , pozostałym zagospodarowaniem terenu.

Całkowita wartość inwestycji: 4 223 359,97 zł
Dofinansowanie: 2 800 000,00 zł