facebook
youtube
  1. Sprawozdanie z realizacji projektu - "Operacja Czysta Rzeka - sprzątamy Słupię 2022 - Włynkówko-Bydlino".

Las ludzie drzewa oczyszczanie miejscowosci zielen flaga gmina  Las ludzie drzewa oczyszczanie miejscowosci zielen flaga gmina

  1. W związku z realizacją programu "Ciepłe mieszkanie" finansowanego ze środków WFOŚiGW udostępnionych przez NFOŚiGW informujemy, że w Urzędzie Gminy Słupsk pok. 8 funkcjonuje punkt konsultacyjno-informacyjny za pomocą którego można złożyć wnioski oraz uzyskać informacji na temat programu. Więcej informacji na temat programu pod linkiem https://wfos.gdansk.pl/cieple-mieszkanie/
    Informacja na temat liczby złożonych wniosków o dofinansowanie, liczby zrealizowanych przedsięwzięć, sumarycznej kwocie wypłaconej dotacji w zakładce "Ciepłe Mieszkanie-sprawozdanie"

  2. W związku z realizacją programu "Czyste powietrze" informujemy, że w Urzędzie Gminy Słupsk pok. 8 funkcjonuje punkt konsultacyjno-informacyjny za pomocą którego można złożyć wnioski oraz uzyskać informacji na temat programu.
    Więcej informacji na temat programu pod linkiem https://www.czystepowietrze.gov.pl/
    Informacja na temat liczby złożonych wniosków o dofinansowanie, liczby zrealizowanych przedsięwzięć, sumarycznej kwocie wypłaconej dotacji w zakładce "Czyste Powietrze"

Sprawozdania archiwalne

Strona główna Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku