facebook
youtube

Trzecie miejsce w rankingu Innowacyjny Samorząd oraz czwarte miesjce wśród Najlepszych Samorządów w kategorii gminy wiejskie-taki wynik uzyskała Gmina Słupsk podczas wczorajszej gali XII Rankingu Samorządów "Rzeczpospolitej" 2016 która odbyła się w siedzibie dziennika "Rzeczpospolita" w Warszawie. Gminę Słupsk reprezentował Sekretarz - Adam Sędziński.

Coroczne wyróżnienia w rankingach Rzeczpospolitej pokazują, że Nasza Gmina utrzymuje wysoki poziom pod względem kondycji finansowej jak również rozwoju inwestycji gminnych.

„Ranking Samorządów” to coroczne, ogólnopolskie zestawienie gmin, które uzyskują najlepsze wyniki finansowe oraz w zarządzaniu rozwojem gminy lub miasta. Samorządy oceniane są w trzech kategoriach: miast na prawach powiatu, gmin miejskich i wiejsko-miejskich oraz gmin wiejskich.

Ranking uznawany jest jako prestiżowy i wiarygodny – jego organizatorem jest redakcja „Rzeczpospolitej”, a kryteria ocen ustala niezależna kapituła pod przewodnictwem byłego wicepremiera Jerzego Buzka. XII Ranking pokazuje, że samorządowcy kolejny rok mogą zaliczyć do udanych. Samorządy zmniejszyły zadłużenie i poprawiły dyscyplinę budżetową poprawiając swoje osiągnięcia. Pomimo wielu sukcesów przed samorządami stoi wiele wyzwań, takich jak reforma edukacji czy rządowy program 500+. Te i inne programy zobowiązują lokalne samorządy do dalszej ciężkiej pracy.