facebook
youtube

Informacja Wójta Gminy Słupsk

01 gru 2023

W dniu 28.11.2023 r. wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert, złożona w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 57)

czytaj więcej

Szkolenie dla Rolników

01 gru 2023

Nowoczesne systemy aplikacji nawozów mineralnych oraz jak ograniczyć emisję związków azotu w uprawie zbóż i rzepaku.: data: 07.12.2023 r. godz. 1000-1130 miejsce: Pomorski Zespół Doradztwa Rolniczego w Słupsku przy ul.3-Maja 44, telefon do kontaktu 797010638

czytaj więcej

Podsumowanie inwestycji

30 lis 2023

W dniu wczorajszym odbyło się spotkanie podsumowujące realizację inwestycji budowy kładki pieszo-rowerowej na rzece Słupi przy Przystani Kajakowej we Włynkówku. Zaangażowanym podmiotom podziękowano przede wszystkim za zaangażowanie i wsparcie przy realizacji ww inwestycji.

czytaj więcej

Nazwy ulic w Redzikowie

29 lis 2023

Urząd Gminy Słupsk informuje, iż Rada Sołecka miejscowości Redzikowo oraz Redzikowo Osiedle, w porozumieniu z Wójtem Gminy Słupsk przygotowała propozycję nadania nazw ulic w tejże miejscowości.

czytaj więcej

Jezierzyce - Redzikowo. Wkrótce ważna inwestycja drogowa

29 lis 2023

29 listopada br. podpisano umowę na realizację inwestycji „Budowa i rozbudowa dróg gminnych, drogi powiatowej i odcinka drogi krajowej na odcinku Jezierzyce – Redzikowo”. Na realizację inwestycji wpłynęło 5 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Konsorcjum firm: Lider Konsorcjum spółka Kobylarnia S.A.oraz partner spółka Mirbud. I to z tym Wykonawcą została podpisana umowa.

czytaj więcej

Obwieszczenie polowań zbiorowych

20 paź 2023

Na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2023 r. poz. 1082) Wójt Gminy Słupsk podaje do publicznej wiadomości harmonogramy polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w roku gospodarczym 2023/2024 przez Koło Łowieckie „Daniel”, Koło Łowieckie „Cietrzew”,Koło Łowieckie „Ryś” Leśny Dwór, Koło Łowieckie „Gwardia”, Koło Łowieckie „Darzbór”oraz Wojskowe Koło Łowieckie nr 241 „Bałtyk”.

czytaj więcej

E - doręczenia dla przedsiębiorców

01 gru 2023

e-Doręczenia to usługa, która umożliwia wysyłanie i odbieranie korespondencji elektronicznie, ze skutkiem równoważnym z listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Skrzynkę do e-Doręczeń muszą mieć przedsiębiorcy zarejestrowani w CEIDG i w KRS.

czytaj więcej