facebook
youtube

W związku z planowanymi istotnymi dla krajowej energetyki inwestycjami elektroenergetycznymi na terenie regionu słupskiego i województwa pomorskiego, które realizowane będą przez spółki: Polskie Sieci Elektroenergetyczne, RWE Offshore Wind Poland, MFW Bałtyk I S.A. Gmina Słupsk, jako jeden z samorządów na terenie którego te inwestycje będą realizowane,  zaprosiła do współpracy Inwestorów oraz firmy branżowe (budowlanych, drogowych), specjalistów, wykonawców, podwykonawców i inne podmioty gospodarcze, które chciałyby uczestniczyć w zaplanowanych przedsięwzięciu. Efektem  konferencji, która odbyła się 27 października br. w Dolinie Charlotty, jest stworzenie Bazy Firm, które chciałyby realizować te inwestycje.

W przypadku wyrażenia chęci zgłoszenia Państwa firmy, prosimy o przesłanie na adres promocja@gminaslupsk.pl, informacji dotyczącej Państwa firmy, na załączonym formularzu.

Formularz...

Informacje o przedsięwzięciu:

Inwestycje w morskie farmy wiatrowe są jednym z ważniejszych elementów transformacji energetycznej Polski. Docelowa moc z MFW (określona w projekcie Polityki Energetycznej Polski do 2040 r.) ma osiągnąć poziom do 11 GW. To około 20% całego potencjału wytwórczego w Polsce, który dziś wynosi prawie 47 GW. Ta ogromna moc zasili Krajowy System Elektroenergetyczny (KSE) przyczyniając się do ochrony klimatu. Inwestycja ma przyczynić się do zwiększania udziału czystej energii ze źródeł odnawialnych w krajowym miksie energetycznym. Więcej energii z OZE to także mniej CO2 w atmosferze. Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) zapewnią podłączenie morskich farm wiatrowych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego - umożliwiając dostarczenie energii z wiatru do odbiorców w całym kraju. Dzięki morskiej energetyce wiatrowej, Pomorze stanie się liderem w wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych . Ta złożona i wielowymiarowa inwestycja jest niepowtarzalną szansą rozwoju dla gmin i przedsiębiorców z tego regionu.Za budowę morskich farm wiatrowych odpowiadają inwestorzy, którzy planują postawić je w polskiej strefie Morza Bałtyckiego.  Jednak żeby czysty prąd z morskiego wiatru mógł popłynąć do odbiorców, konieczna jest infrastruktura stworzona przez PSE.Energia zostanie wprowadzona do nowych stacji elektroenergetycznych, z których następnie liniami najwyższych napięć popłynie w głąb kraju. Na terenie regionu słupskiego PSE realizować będzie inwestycje pn. "Budowa stacji 400 kV Krzemienica wraz z budową infrastruktury niezbędnej do jej obsługi oraz budowa drogi dojazdowej, i wprowadzeniem linii 400 kV Dunowo - Słupsk i linii 400 kV Słupsk - Żydowo Kierzkowo"

Morska Farma Wiatrowa Bałtyk I jest projektem realizowanym przez spółkę joint venture MFW Bałtyk S.A. w której jej udziałowcy: Equinor i Polenergia posiadają po 50% udziałów. Projekt zakłada budowę morskiej farmy wiatrowej oraz niezbędnej na jej potrzeby infrastruktury elektroenergetycznej na morzu i na lądzie. Docelowo inwestycja będzie oferowała do 1560 MW mocy zainstalowanej na obszarze do 128,5 km2, ok. 81 km od linii brzegowej na wysokości Gminy Miejskiej Łeba. Energia z morskiej farmy wiatrowej będzie wyprowadzona linią kablową od wyjścia na brzeg w okolicy Lędowa (gmina Ustka) do stacji elektroenergetycznej w Krzemienicy. Projekt MFW Bałtyk I to trzecia, po bardziej zaawansowanych projektach MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III inwestycja, którą realizują wspólnie Equinor i Polenergia.

Projekt farmy wiatrowej FEW Baltic II jest realizowany w polskiej części Morza Bałtyckiego na obszarze ok. 41 km² w odległości ok. 50 km od brzegu i na głębokości 30-50 metrów pod wodą. Projekt jest rozwijany przez mieszany zespół ekspertów z Polski i Niemiec.Z mocą 350 MW farma wiatrowa będzie w stanie dostarczyć zrównoważoną energię odnawialną dla około 350.000 gospodarstw domowych. Badania terenowe zostały zrealizowane. Zarówno badania geofizyczne i geotechniczne zostały wykonane przez Polskich kontrahentów.Projekt FEW Baltic II zakwalifikował się do pierwszej fazy realizacji morskich projektów wiatrowych w Polsce i tym samym ma szansę być jednym z pierwszych projektów, które wejdą w fazę budowy, a następnie eksploatacji.Projekt FEW Baltic II jest kontynuacją rozszerzenia protfolio energii odnawialnych w Polsce, jednym z kluczowych rynków w Europie. 

55 kilometrów od Ustki, na otwartym morzu, budowana będzie F.E.W. Baltic II, farmę wiatrową, która od 2026 roku dostarczy zieloną energię elektryczną 350 000 gospodarstwom domowym.

Na obszarze Gminy Słupsk przewidywana jest lokalizacja kablowej linii elektroenergetycznej oraz Lądowej Stacji Elektroenergetycznej wraz z przyłączem napowietrznym do projektowanej stacji elektroenergetycznej PSE. Stacja Elektroenergetyczna projektowana przez RWE składać się będzie m.in. z budynku stacyjnego, infrastruktury technicznej czy stałej drogi dojazdowej. Zakres prac budowlanych będzie składać się m. in. z:

Roboty przygotowawcze w tym tyczenie geodezyjne;

Roboty ziemne;

Drenaże, odwodnienia stacji,

Roboty drogowe jak np. budowa dróg wewnętrznych chodników czy parkingów;

Roboty fundamentowe np. budynki czy konstrukcje wsporcze;

Roboty związane z budową obiektów budowlanych takich jak np. budynek główny;

Roboty montażowe polegające na montażu konstrukcji stalowych jak np. konstrukcje wsporcze, bramka liniowa, maszty oświetleniowe;

Zagospodarowanie terenu stacji;

Podczas budowy stacji mogą być wykorzystywane następujące maszyny budowlane jak np: spycharki, koparki, minikoparki, wywrotki, zagęszczarki, samochody dostawcze w tym także niskopodwoziowe lub przeznaczone dla transportu elementów ponadgabarytowych, wciągarki, podnośniki, hamowniki, betoniarki stacjonarne i kołowe, urządzenia do wzmacniania gruntu w tym do wykonywania pali w przypadku zidentyfikowania gruntów nienośnych.

 

BAZA FIRM - ZGŁOSZENIA POTENCJALNYCH WYKONAWCÓW:

1. Elmo S.A. - budownictwo elektroenergetyczne: www.elmo.com.pl

2. Mega S.A. - budownictwo, energetyka: www.megasa.pl

3. Engie EC serwis Sp. z o.o. - energetyka - www.engie.com

4. DGP Projekt  Sp. z o.o. - projektowanie