facebook
youtube

Podczas dzisiejszej sesji Rady Gminy Słupsk, 20 maja br.  Radni Gminy Słupsk głosowali w sprawie ustanowienia herbu, weksyliów i pieczęci Gminy Słupsk oraz zasad ich używania.

Uchwałę w sprawie ustanowienia herbu, weksyliów i pieczęci Gminy Słupsk oraz zasad ich używania podjęto jednogłośnie. Sesja Rady Gminy Gminy odbywała się on - line.

14 lutego 2020 roku Komisja Heraldyczna, Uchwałą nr 11-2175/O/2020 pozytywnie zaopiniowała projekt herbu, flag, banneru i pieczęci gminy Słupsk. Na jej podstawie tożsamą decyzję wydało Ministerstwo Sprawa Wewnętrznych i Administracji.

Opis herbu brzmi:
W polu srebrnym, między dwiema, stylizowanymi gałązkami roślinnymi zielonymi, głowa gryfa pomorskiego nad kołem wodnym czerwonym.

Herb gminy Słupsk powstał w oparciu o historię, położenie gminy Słupsk, uwzględniając istniejące logo samorządu. Czerwony gryf pomorski, jest mocno zakorzeniony w świadomości mieszkańców. Czerwone koło młyńskie symbolizuje elektrownie wodne na rzece Słupia, natomiast zielone gałązki symbolizują Park Krajobrazowy Dolina Słupi.
W tym roku obchodzimy 30 – lecie samorządu terytorialnego. Nadanie herbu Gminie Słupsk w tym wyjątkowym czasie, będzie ważnym wydarzeniem w historii samorządu.

Opinia Komisji Heraldycznej - tutaj
Opinia MSWiA - tutaj...