facebook
youtube

W Ośrodku Rehabilitacyjno-Wczasowym "Słowiniec" w Poddąbiu ul. Promenada Słońca 24 zostało utworzone izolatorium. Telefon kontaktowy w sprawie przyjęcia osób do izolatorium: 517 117 550.

W Ośrodku Rehabilitacyjno-Wczasowym "Słowiniec" w Poddąbiu ul. Promenada Słońca 24 zostało utworzone izolatorium. Telefon kontaktowy w sprawie przyjęcia osób do izolatorium: 517 117 550.

  • Do objęcia opieką w izolatorium kwalifikują się osoby, od których pobrano materiał biologiczny w celu wykonania testu na obecność wirusa SARS -CoV-2, skierowane na piśmie do tego izolatorium przez lekarza szpitala albo lekarza zakładu leczniczego, w którym są udzielane stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne  inne  niż  szpitalne,  albo  przez  lekarza  lub  felczera,  który  udziela  świadczeń  zdrowotnych  z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, albo przez państwowego inspektora sanitarnego:


1) z dodatnim wynikiem testu na obecność wirusa SARS-CoV-2, do spełnienia kryteriów wypisu lub do podjęcia przez personel medyczny zapewniający opiekę w izolatorium decyzji o przeniesieniu do szpitala zakaźnego lub szpitala z oddziałem zakaźnym z powodu pogorszenia stanu zdrowia; personel medyczny zapewniający opiekę w izolatorium uzgadnia tę decyzję z lekarzem szpitala zakaźnego lub szpitala z oddziałem zakaźnym;

2) hospitalizowane z powodu COVID-19, niewymagające dalszego leczenia w warunkach szpitalnych.