facebook
youtube

27 grudnia br. rozpoczęły się pierwsze sczepienia przeciw Covid - 19. Pierwsze dawki (tzw. etap 0 szczepień) są przeznaczone dla osób, które są najbardziej narażone na zakażenie.

ą to: pracownicy sektora ochrony zdrowia (w tym wykonujący indywidualną praktykę), pracownicy domów pomocy społecznej i pracownicy miejskich ośrodków pomocy społecznej oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym stacjach sanitarno-epidemiologicznych.

Proces rejestracji powszechnych szczepień Polaków przeciwko COVID-19 rozpocznie się prawdopodobnie już 15 stycznia 2021 r. W etapie I ze szczepień skorzystają: pensjonariusze domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu, osoby powyżej 60. roku życia w kolejności od najstarszych, służby mundurowe, w tym Wojsko Polskie oraz nauczyciele.

Procedura szczepień krok po kroku

  1. Rejestracja – online: przez infolinię, u lekarza POZ lub poprzez Internetowe Konto Pacjenta.

  2. Zgłoszenie do punktu szczepień – kwalifikacja przez lekarza.

  3. Wykonanie szczepienia oraz obserwacja pacjenta po szczepieniu.

  4. Powtórzenie procesu po upływie 21 dni – bez konieczności ponownej rejestracji.

Szczepienia będą realizowane w:

  • przychodniach (POZ),

  • szpitalach,

  • szpitalach rezerwowych,

  • u lekarzy samodzielnie prowadzących praktykę.

Zgodnie z narodowym programem szczepień ochronnych, planowane jest uruchomienie punktu szczepień w każdej gminie. Wkrótce na stronie www.gov.pl opublikowana zostanie mapka z punktami pobrań i szczepień w całej Polsce. Na chwilę obecną dla powiatu słupskiego wyznaczony został Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku.

Więcej informacji: tutaj...