facebook
youtube

Od 4 stycznia 2021 r. Gmina Słupsk rozpoczyna nabór wniosków na dofinansowanie inwestycji bezpośrednio związanych z ochroną środowiska, realizowanych na terenie Gminy Słupsk - w zakresie zakupu wraz z wymianą stałopalnego źródła ciepła opalanego węglem – realizowanych w lokalach znajdujących się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. 

W tym: 

1) gazowe kotły centralnego ogrzewania wraz z przyłączem,

2) kotły opalane biomasą co najmniej 5 klasy normy europejskiej EN 303-5:2012,

3) elektryczne instalację grzewcze (maty grzewcze, grzejniki, kocioł elektryczny),

4) kotły opalane ekogroszkiem co najmniej 5 klasy normy europejskiej EN 303-5:2012,

5) zasobniki c.w.u oraz instalację c.o współpracujące wyłącznie z nowo zainstalowanym kotłem centralnego

ogrzewania,

6) przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, poprzez wymiennikowy węzeł cieplny (zakup i montaż

wymiennikowego węzła cieplnego).

wysokości dofinansowania wynosi 50% jednak nie więcej niż 5.000 zł.

Aby uzyskać dofinansowanie należy złożyć wniosek do dnia 30 marca 2021 r. w formie pisemnej w Urzędzie Gminy w Słupsku przy ul. Sportowej 34 w Biurze Obsługi Interesanta (pok. nr 1, budynek A) Wzór wniosku jest dostępny do pobrania wraz z regulaminem dofinansowania na stronie Urzędu Gminy oraz poniżej.

1. Uchwała (regulamin),

2. Wzór wniosku.

Więcej informacji pod nr tel. 59 842 84 60 wew. 50

Uchwała - tutaj...

Wniosek - tutaj...