facebook
youtube

W związku z realizacją projektu „Bliżej mieszkańców – usługi indywidualnego transportu door-to-door na terenie gminy Słupsk”

W związku z realizacją projektu „Bliżej mieszkańców – usługi indywidualnego transportu door-to-door na terenie gminy Słupsk” i zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Słupsk XIX/170/2008 z dnia 25 września2008 w sprawie przyjęcia procedury konsultacji społecznych, zapraszamy do wyrażenia uwag i opinii dotyczących Projektu Regulaminu świadczenia usługi door-to-door na terenie Gminy Słupsk.

Uwagi do projektu można składać mailowo na adres:  skrawiec@gops.slupsk.pl lub pocztą tradycyjną na adres Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk, ul.
Obrońców Wybrzeża 2, 76 - 200 Słupsk, do dnia 25 stycznia 2021 roku.

Regulamin - tutaj...