facebook
youtube

Odnosząc się do negatywnych emocji, jakie budzi obecna sytuacja pomiędzy samorządami Miasta Słupska i Gminy Słupsk, informujemy iż władze Gminy Słupsk nie identyfikują się z niefortunnymi sformułowaniami, które zostały wypowiedziane przez panią Aldonę Szostakiewicz podczas zebrania w sołectwie Bierkowo, w dniu 19 stycznia 2022 roku i stanowczo sprzeciwiają się takim stwierdzeniom. Wyrażenia użyte podczas wspomnianego spotkania absolutnie nie powinny być zastosowane

Zaistniała sytuacja, potwierdza tylko fakt, iż chęć przyłączenia Gminy Słupsk do Miasta Słupsk budzi niepotrzebne, negatywne uczucia wśród mieszkańców obu samorządów.

Niestety, niezależnie od wyników inicjatywy Radnych Rady Miasta Słupsk, najbardziej poszkodowani i pokaleczeni będą, zarówno mieszkańcy Gminy Słupsk jak i mieszkańcy Miasta Słupska. Pamiętajmy, iż decydując o granicach decydujemy o ludziach.

Inicjatorzy przyłączenia Gminy Słupsk do Miasta Słupsk, niestety, prowadzą nieuczciwą walkę, tworząc w mediach społecznościowych profile, ośmieszające mieszkańców Gminy Słupsk, tworząc fikcyjne konta w celu wyrażenia negatywnych opinii czy realizując ośmieszające Gminę Słupsk akcje propagandowe.

Wolność słowa nie ma charakteru absolutnego i to stwierdzenie odnosi się do mieszkańców i władz obu samorządów. Nasza dyskusja powinna opierać się na merytorycznych argumentach, którymi możemy operować w tej sytuacji.

Wójt Gminy Słupsk                    Przewodniczący Rady Gminy

Barbara Dykier                           Dariusz Perlański

Oświadczenie pdf