facebook
youtube

Zakończyły się spotkania z mieszkańcami zagrożonych sołectw w Gminie Słupsk, podczas których mieszkańcy naszej gminy wyrazili stanowczy sprzeciw i protest wobec inicjatywy

Rady Miejskiej w Słupsku, która zakłada włączenie do terenów Miasta, terenów sołectwa Bierkowo, sołectwa Krępa Słupsk, sołectwa Płaszewko, sołectwa Strzelino,sołectwa Włynkówko, sołectwa Siemianice oraz część sołectwa Swochowo – Niewierowo.
 
 
"Dziękuję Wam, drodzy Mieszkańcy Gminy Słupsk, za tak liczny i aktywny udział w tych spotkaniach. Wasz zapał, głos, informacje, spostrzeżenia i bardzo cenne uwagi to argumenty, które dają siłę do konkretnych działań.
Jednocześnie chciałabym zaprzeczyć, popularnej plotce, iż „sprawa jest już przesądzona”, bowiem nikt z rządzących, nie wyraził swego stanowiska w tej sprawie.
Wasz głos wyrażony publicznie oraz konsultacje społeczne, które zostaną wkrótce przeprowadzone, będą miały ogromny wpływ na dalsze losy gminy Słupsk. Już dziś proszę o aktywny w nich udział."
 
Wójt Gminy Słupsk
Barbara Dykier