facebook
youtube

Wójt Gminy Słupsk informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Swochowo, gmina Słupsk (działki nr 55/2, 55/3, 55/4, 56, 57) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz możliwością składania uwag.

Szczegółowe informacje w załączeniu.

Biuletyn Informacji Publicznej (ogłoszenie, obwieszczenie)