facebook
youtube

Marynarze z Bazy Wsparcia Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych, przeprowadzają się do koszar na terenie bazy. Inwestycja budowy zaplecza dla marynarzy wraz z budynkami administracyjno – gospodarczymi dobiega końca. Planowane całkowite zakończenie inwestycji w Redzikowie przewidywane jest na koniec roku 2022.