facebook
youtube

Odnosząc się do wystąpień publicznych Pana Łukasza Kobus, wobec faktu stwierdzenia na liście osób protestujących przeciw włączeniu Siemianic do Miasta Słupska istnienia podpisu „Łukasz Kobus”, a także do wobec publicznego sugerowania, że mogło dojść do sfałszowania podpisu na liście osób protestujących, władze Gminy Słupsk uznają, że najlepszym wyjaśnieniem sprawy jest odwołanie się do faktów, które w tej sprawie są następujące:

- Pan Łukasz Kobus – Sekretarz Miasta Słupska - uczestniczył w spotkaniu mieszkańców Siemianic w dniu 12 stycznia 2022 roku, na którym podpisano protest mieszkańców Gminy Słupsk przeciwko inicjatywie Rady Miasta Słupska, w sprawie włączenia ich miejscowości do Miasta,

- pod protestem podpisywanym na tym spotkaniu znalazł się podpis „Łukasz Kobus”,

- jesteśmy w posiadaniu takiego dokumentu,

- Pan Łukasz Kobus jest mieszkańcem Siemianic i z tego względu miał prawo podpisać protest,

- Rzecznik Prasowa Gminy Słupsk zrelacjonowała fakt, że po zakończeniu spotkania, niektórzy jego uczestnicy wyrażali swoje zdziwienie, że na tych kartach podpisał się pan Łukasz Kobus, Sekretarz Miasta (to przekaz otrzymanych informacji, a nie własne twierdzenie).

Zestawiając fakty, nadmienić należy jeszcze, że sam zainteresowany publicznie przyznał, że był przy stoliku, na którym protest podpisywano aby zapoznać się z jego treścią (dosłownie: „stwierdzić w jakiej sprawie zbierane są podpisy”).

Z niepokojem przyjmujemy publiczne sugerowanie o możliwym sfałszowaniu podpisu pod protestem. Do czasu, kiedy zostanie to potwierdzone prawomocnym rozstrzygnięciem właściwych organów, każdy kto sprawę obiektywnie ocenia musi przyjąć, że tak samo prawdopodobnym jest założenie fałszerstwa, jak i niefrasobliwość przy składaniu podpisów (np. podpisanie protestu, mylnie uznając go jedynie za listę obecności na spotkaniu).

Zapewniamy, że władze Gminy Słupsk nie pozostawią bez wyjaśnienia zarzutu rzekomego fałszerstwa w trakcie podpisywania protestu. Nie można nie wziąć pod uwagę, że twierdzenia Pana Łukasza Kobus i podjęte przez niego działania z zaangażowaniem mediów i prokuratury, mogą być nacelowane na świadome dezawuowanie rzetelności sprzeciwu mieszkańców przeciw planom włączenia części Gminy do Miasta Słupska. Publiczne twierdzenie, że może dochodzić do fałszerstw przy dokumentowaniu spontanicznych protestów, może wypaczyć prawdziwy obraz sprzeciwu i skalę oburzenia mieszkańców, a także ostudzić energię do dalszego sprzeciwiania się szkodliwemu i nieprzemyślanemu projektowi Rady Miasta Słupska.

Z tego względu, na wypadek potwierdzenia, iż złożone przez Pana Łukasza Kobus doniesienie do Prokuratury o rzekomym sfałszowaniu podpisu okaże się nieuzasadnione, będziemy się domagać wyciągnięcia karnych konsekwencji bezpodstawnego zawiadomienia Prokuratury (art. 238 KK).

Sami będziemy pilnować szybkiego finału sprawy a gdy potwierdzą się nasze obawy, że przyjęta przez Pana Łukasza Kobus metoda wyjaśniania powstałej osobistej konfuzji, jest w istocie przedmiotowym potraktowaniem mieszkańców i władz Gminy Słupsk, a przy okazji organów ścigania, sprawy tej nie pozostawimy bez reakcji.

Wyrażamy przy okazji nasze zaufanie wobec organów ścigania, że podjęte w sprawie czynności będą nie tylko sprawne, ale że działania nie spowodują, iż kolejne inicjatywy mieszkańców podejmowane w tak ważnej sprawie jak zamiar odebrania im części terytorium ich Gminy, będą mogły przebiegać w pełnej wolności i spokoju.

Nie chcemy aby każdy, kto zechce rozwiązać swój indywidualny problem był w stanie spowodować, że zamierzone konsultacje z mieszkańcami będą się odbywały w atmosferze zabezpieczania dokumentów, przesłuchiwania uczestników spotkań, czego domaga się publicznie zainteresowany w niniejszej sprawie.

Oświadczenie dla mediów...