facebook
youtube

Podczas dzisiejszej sesji ( (28.03.2022) Radni Gminy Słupsk negatywnie zaopiniowali wniosek Rady Miasta Słupsk, w sprawie zmiany granic Miasta Słupsk poprzez włączenie w granice miasta 7 sołectw z Gminy Słupsk. „Rada Gminy Słupsk postanawia negatywnie zaopiniować objętą wnioskiem zmianę”, czytamy w Uchwale.

Podczas sesji głos zabrali: Starosta Powiatu Słupskiego – pan Paweł Lisowski, Wójt Gminy Kobylnica - pan Leszek Kuliński, wójt Gminy Smołdzino - pan Arkadiusz Walach oraz Skarbnik Kępic - pan Grzegorz Ożóg. Na sesji obecni również byli Radni Powiatu Słupskiego.

W swoich wystąpieniach wszyscy podkreślili, że inicjatywa Miasta Słupsk, nie jest dobrym pomysłem, a realizacja tego przedsięwzięcia nie spotka się z pozytywnym odbiorem i należy szukać innej drogi na dobrą i skuteczną współpracę samorządów.

W swoim wystąpieniu Wójt Gminy Słupsk Barbara Dykier podkreśliła, że stanowisko Rady Gminy Słupsk poparte zostało wynikami przeprowadzonych na terenie Gminy Słupsk i Powiatu Słupskiego konsultacjami, w których mieszkańcy jednogłośnie opowiedzieli się przeciwko zmianie granic Słupska.

Frekwencja w konsultacjach społecznych w Gminie Słupsk wyniosła 81,21%. Przeciw inicjatywie Miasta Słupsk opowiedziało 98,8% mieszkańców. Biorąc pod uwagę „zagrożone” sołectwa frekwencja była w nich jeszcze wyższa i wyniosła 82,18% (przeciw inicjatywie opowiedziało się 98,70% mieszkańców).

Realizacja tej inicjatywy przyniesie poważne, negatywne skutki społeczne, ekonomiczne i przestrzenne dla Gminy Słupsk, powiatu słupskiego, regionu oraz kraju, a jej realizacja w dłuższej perspektywie, oznaczać będzie likwidację Gminy Słupsk  – wskazywała pani wójt. Jako przykład wskazana została Gmina Dobrzeń Wielki (woj.opolskie), która w w wyniku tożsamej procedury z bogatej i dobrze prosperującej gminy, stała się samorządem, który wdrażać musi plan naprawczy.

Negatywne skutki decyzji w sprawie zmiany granic Słupska, odczuwane będą  w szczególności poprzez: istotne osłabienie ekonomiczne Gminy Słupsk jako gminy sojuszniczej polsko-amerykańskiej współpracy militarnej godzące w interesy obronności i bezpieczeństwa państwa polskiego, wyłączenie z ochrony prawnej wielkopowierzchniowych obszarów rolnych stanowiących grunty dobrej lub bardzo dobrej klasy, realne ryzyko przerwania lub zawieszenia pozostających w toku procesów inwestycyjnych wartych ponad 160 mln złotych, pozbawienie znacznej części właścicieli i użytkowników wieczystych ich dotychczasowych praw do przeznaczenia nieruchomości na cele budowlane bez możliwości ich przywrócenia, dezintegrację przestrzenną Gminy Słupsk uniemożliwiającą racjonalne zarządzanie gminą, poważne i długoterminowe zdestabilizowanie sytuacji finansowej Gminy Słupsk jak również zdezorganizowanie systemu opieki przedszkolnej i szkolnictwa podstawowego w samorządzie.

Załączniki do uchwały stanowią obszerne opracowania tj.:  analiza społeczno – przestrzenna, analiza stanu finansów Gminy Słupsk, ekspertyza prawna. Dołączony został również Raport z konsultacji społecznych, zestawienia protestów mieszkańców, stanowiska samorządów Powiatu Słupskiego oraz listy i stanowiska poparcia lokalnych grup, organizacji.

Uchwała wraz z opinią przekazana została do Urzędu Miasta w Słupsku.