facebook
youtube
30 marca br. Rada Miejska w Słupsku podjęła (niestety) dwie ważne dla Gminy Słupsk Uchwały. Pierwszą w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic administracyjnych Miasta Słupska, drugą w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego z wnioskiem o zmianę granic administracyjnych przez włączenie do Miasta Słupska
30 marca br. Rada Miejska w Słupsku podjęła (niestety) dwie ważne dla Gminy Słupsk Uchwały:
1. Uchwałę w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic administracyjnych Miasta Słupska, w której czytamy „ Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Słupska opiniuje się pozytywnie zmianę granic administracyjnych przez włączenie do Miasta Słupska obszaru:
1) Sołectwa Bierkowo (obręb ewidencyjny Bierkowo), Gmina Słupsk;
2) Sołectwa Krępa Słupska (obręb ewidencyjny Krępa), Gmina Słupsk;
3) Sołectwa Płaszewko (część obrębu ewidencyjnego Płaszewko), Gmina Słupsk;
4) Sołectwa Strzelino (obręb ewidencyjny Strzelino), Gmina Słupsk;
5) Sołectwa Włynkówko (obręb ewidencyjny Włynkówko), Gmina Słupsk;
6) Obrębu ewidencyjnego Siemianice (Sołectwo Siemianice oraz część Sołectwa Swochowo - Niewierowo), Gmina Słupsk”
2. Uchwałę w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego z wnioskiem o zmianę granic administracyjnych przez włączenie do Miasta Słupska.
Na Sesji obecni byli mieszkańcy Gminy Słupsk, pani wójt Barbara Dykier oraz kierownictwo Urzędu Gminy. ❗️Niestety, podczas podejmowania tak ważnych dla naszego samorządu uchwał, głos mieszkańców naszej gminy nie został wysłuchany i nie mogli wypowiedzieć się w swojej sprawie.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku pani Beata Chrzanowska, nie udzieliła również możliwości zabrania głosu pani wójt, a w odpowiedzi na wczorajsze, zgodne ze statutem, zgłoszenie, dziś uzyskaliśmy następującą odpowiedź:
„Radni (miejscy) posiadają wiedzę na temat uwag, wniosków i spostrzeżeń w przedmiotowej sprawie, znają treść uchwał i stanowisk ościennych samorządów oraz wszelkie doniesienia prasowe i informacje pojawiające się w mediach społecznościowych. Dotarły do nich materiały reklamowe i promocyjne. Kolejne z pewnością nie wniosą nowych informacji. W związku z powyższym, nie wyrażam zgody na zabieranie głosu w przedmiotowej sprawie przez Panią Wójt Gminy Słupsk Barbarę Dykier.”
WAŻNE: Podjęcie Uchwał w takim kształcie przez Radę Miejską w Słupską, nie kończy jeszcze procedury zmiany granic administracyjnych. Kolejnym krokiem jest złożenie przez Miasto Słupsk wniosku do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego. Jesteśmy przekonani, że tak silna wola mieszkańców Gminy Słupsk i ich stanowisko wyrażone w konsultacjach społecznych zostaną wysłuchane przez władze wojewódzkie i władze centralne.
Mieszkańcy Gminy Słupsk wręczyli Radzie Miejskiej przysłowiową "jemiołę", do której porównywani byli przez panią Beata Chrzanowska