facebook
youtube

Mieszkańcy Gminy Słupsk i Regionu Słupskiego, po raz kolejny spotkają się aby wyrazić swoją negatywną opinię dla inicjatywy Miasta Słupsk, która zakłada włączenie do Słupska 7 gminnych sołectw. To kolejny marsz, który pokazać ma niezadowolenie i stanowczy sprzeciw mieszkańców Gminy Słupsk.

Podczas Sesji Rady Miasta Słupska, w dniu 30 marca, kiedy podejmowane były uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego z wnioskiem o zmianę granic administracyjnych przez włączenie do Miasta Słupska sołectw Bierkowo, Strzelino, Krępa Słupska, Płaszewko, Włynkówko, Siemianice, Swochowo – Niewierowo, głos mieszkańców Gminy Słupsk nie został wysłuchany i nie mogli wypowiedzieć się w swojej sprawie.

Tymczasem w konsultacjach społecznych w Gminie Słupsk, gdzie frekwencja wyniosła 81,21%, aż 98,8% mieszkańców opowiedziało się przeciwko zmianie granic administracyjnych Miasta Słupsk, kosztem Gminy Słupsk. W zagrożonych sołectwach, frekwencja była jeszcze wyższa i wyniosła 82,17%, a 98,70 % mieszkańców było przeciw włączeniu sołectw w granicę miasta.

Rodzinny Marsz w obronie granic Gminy Słupsk to ważne wydarzenie dla wszystkich, którym Region Słupski z Gminą Słupsk w obecnym jej kształcie jest bliski ich sercu.

Rodzinny Marsz w obronie granic Gminy Słupsk odbędzie się 23 kwietnia (sobota) o godz. 11.00. na Placu Zwycięstwa w Słupsku.

Rozkład jazdy autobusów