facebook
youtube

Kilkuset mieszkańców, sympatyków i przyjaciół Gminy Słupsk przeszło w II Rodzinnym Marszu w obronie Gminy Słupsk, w minioną sobotę 23 kwietnia.

Mieszkańcy po raz kolejny stanowczo protestowali przeciwko inicjatywie Miasta Słupsk, która zakłada włączenie w granice miejskiego samorządu 7 gminnych sołectwa.Z analiz i opracowań, które wraz z Uchwałą Rady Gminy Słupsk, zostały również dołączone do wniosku Miasta, jasno wynika, że realizacja tego projektu, przyczyni się do znacznego pogorszenia stanu gospodarki gminy Słupsk, a co za tym idzie spadku jakości i ilości oferowanych usług, dodatkowych programów, z których korzystają seniorzy, rodziny, uczniowie gminnych miejscowości.Zarówno mieszkańcy jak i władze gminy Słupsk wyrażają przekonanie, że głos społeczeństwa zostanie wysłuchany, i złożony wniosek o zmianę granic Miasta Słupsk nie uzyska aprobaty. Przemawia za tym wiele racjonalnych dowodów, które jasno zostały wykazane przez gminny samorząd.

Aspektów ekonomicznych, społecznych, urbanistycznych, gospodarczych, a nawet militarnych.

Opinia Wojewody Pomorskiego powinna zostać wydana na koniec kwietnia, później sprawą zajmować się będzie Rada Ministrów.