facebook
youtube

Dziś tj. 28 kwietnia odbyła się sesja Rady Gminy Słupsk, podczas której przedstawione zostało między innymi sprawozdanie z działalności Centrum Usług Społecznych w roku 2021. Prezentacji dokonała pani Ewa Roszyk – dyrektor Centrum.

Omówione zostały również inwestycje, które są lub wkrótce będą  realizowane na terenie Gminy Słupsk.

Bardzo dużo w temacie inwestycji dzieje się na terenie naszego samorządu, w miejscowościach Siemianice, Swołowo, Płaszewko, Strzelino, Redzikowo, Jezierzyce – Bukówka, Wieszyno czy Bruskowo Wielkie.

Pani wójt Barbara Dykier poinformowała również o planowanym podpisaniu umowy na Rozbudowę Szkoły Podstawowej we Wrześciu.

Podczas sesji podjęto 20 uchwał, między innymi w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia z Miastem Słupsk, Powiatem Słupskim, Gminą Miasto Ustka, Gminą Kobylnica, Gminą Ustka, Gminą Damnica i Gminą Dębnica Kaszubska w sprawie współpracy jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk-Ustka służącej realizacji zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.