facebook
youtube

Z przyjemnością informujemy, iż dnia 25 kwietnia 2022 roku podpisana została przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa umowa o powierzenie grantu w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

 

Wniosek złożony przez Gminę Słupsk został zaakceptowany i przyznano grant w wysokości 1 147 500,00 zł., który zostanie przeznaczony na zakup laptopów dla uczniów z rodzin byłych pracowników PPGR.

Obecnie Gmina Słupsk jest w trakcie procedury wyboru wykonawcy.

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi konkursu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” , informujemy, że ze wszystkimi osobami, które złożyły poprawne wnioski i spełniły warunki formalne konkursu, będziemy komunikować się po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego, w celu przekazania sprzętu komputerowego i dopełnienia wszelkich formalności.