facebook
youtube

Dziś w Ratuszu podpisano porozumienie w sprawie współpracy jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk – Ustka służącej realizacji zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Podpisanie porozumienia umożliwi formalne powołanie Związku, którego rolą będzie między innymi przygotowanie Strategii ZIT oraz wybór przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w ramach przydzielonych środków z Unii Europejskiej na lata 2021 – 2027. Podczas spotkania podjęto również Uchwałę Komitetu Sterującego w spr. zasad powołania i funkcjonowania Komitetu Doradczego.