facebook
youtube

W nawiązaniu do doniesień medialnych dotyczących projektu Rozporządzenia w sprawie zmiany granic administracyjnych Miasta Słupska, informuję, że do Urzędu Gminy Słupsk do dnia 8 lipca br., nie wpłynął taki projekt. Mimo to nie sposób nie odnieść się do publikowanych informacji medialnych.

Drodzy Mieszkańcy,

chcę głośno i wyraźnie zakomunikować, iż nic nie jest jeszcze przesądzone. Przed nami dwa bardzo ważne spotkania w Warszawie. W przyszłym tygodniu uczestniczyć będę w pracach Zespołu do spraw Ustroju Samorządów, Obszarów Miejskich i Metropolitarnych, a kolejnym etapem będzie Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Podczas tych spotkań po raz kolejny przedstawię argumenty, a przede wszystkim głos mieszkańców, sprzeciwiający się włączeniu obszarów Gminy wiejskiej Słupsk do Miasta Słupska.

Prezentowany projekt rozporządzenia, zakłada ograniczenie wniosku Miasta, jednak chcę stanowczo podkreślić, iż nie został wypracowany żaden kompromis, ani porozumienie w tym zakresie. Moim priorytetem było i jest uczynienie wszystkiego aby do zmiany granic nie doszło. Gdyby jednak miało się tak stać, zgodnie z mandatem radnych, deklarowałam otwartość na rozmowy o przekazaniu Miastu Słupsk nie całych sołectw, ale wybranych terenów niezurbanizowanych. O takim rozwiązaniu strona przeciwna, nie chciała nawet słuchać.

Najważniejsza dla mnie jest troska o to, aby wszyscy mieszkańcy pozostali u siebie – w swojej Małej Ojczyźnie, Gminie Słupsk.

Wyrażam nadzieję, że głos mieszkańców Gminy Słupsk będzie najważniejszy podczas podejmowania ostatecznych decyzji, ponieważ pamięć ludzka trwa dłużej niż kadencja każdej władzy.

Walczymy o Naszą Gminę do końca.

Wójt Gminy Słupsk
Barbara Dykier

Oświadczenie