facebook
youtube

W dniu 13 lipca br. w Warszawie odbyło się spotkanie Zespołu do spraw Ustroju Samorządów, Obszarów Miejskich i Metropolitarnych, podczas którego obecni byli między innymi przedstawiciele Gminy Słupsk, Powiatu Słupskiego oraz Miasta Słupska. Zespół nie wydał opinii w sprawie projektu Rozporządzenia dotyczącego zmiany granic administracyjnych Miasta Słupsk rekomendując dalsze negocjacje.