facebook
youtube

Gmina Słupsk dokonała zakupu specjalistycznego samochodu do czyszczenia i konserwacji infrastruktury kanalizacyjnej. Nowoczesny samochód pozwoli na sprawne usuwanie zatorów sieci kanalizacji sanitarnej oraz wspomoże działania prowadzone przez obecnie funkcjonujący tabor specjalistyczny będący w eksploatacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach

Całkowity koszt zakupu samochodu to 1 805 640,00 zł. Zakup został zrealizowany w ramach projektu pn. „Gospodarka cyrkulacyjna w oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk” współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020