facebook
youtube

Z informacji przekazanej przez Rzecznika Rządu pana posła Piotra Mullera dowiedzieliśmy się o decyzji Rady Ministrów, w sprawie zmiany granic administracyjnych Miasta Słupska.

Zgodnie z przekazanym komunikatem, wynika że w granice Miasta Słupska zostanie wcielone ponad 900 ha terenów, niezurbanizowanych zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Słupsk, w tym teren inwestycyjny Płaszewko.

Trwający od ponad pół roku proces dobiega końca. Proces, który nigdy nie powinien się wydarzyć, a który niestety przyczynił się do powstania wielu konfliktów, nieporozumień pomiędzy mieszkańcami naszego regionu.

Bardzo dziękuję wszystkim mieszkańcom, sołtysom, stowarzyszeniom, proboszczom, przedsiębiorcom, radnym Gminy Słupsk oraz moim współpracownikom za aktywny udział, zaangażowanie i czas poświęcony w działania podejmowane na rzecz obrony granic.

Dziękuję również osobom, które nie są bezpośrednio związane z naszym samorządem, a wspierały nas w tym trudnym procesie.

Najważniejszy cel został osiągnięty. Wszyscy mieszkańcy - największa wartość naszego samorządu - zostają w Gminie Słupsk. Wszelkie podejmowane działania, protesty, marsze, przyniosły oczekiwany skutek.

Utrata terenu inwestycyjnego Płaszewko, jest niestety ogromną ciosem dla budżetu Gminy Słupsk. Teren, który otrzymaliśmy jako rekompensata za lokalizację tarczy antyrakietowej, zostanie nam odebrany. Obecny kształt i wygląd tego obszaru to wiele lat wyrzeczeń i przemyślanej polityki inwestycyjnej. W uzbrojenie terenów w Płaszewku Gmina Słupsk zainwestowała między innymi środki uzyskane z podatków naszych mieszkańców. Tym bardziej, taka decyzja jest niezrozumiała.

Przyjęte przez Radę Ministrów Rozporządzenie, przyczyni się do straty w budżecie Gminy Słupsk ponad 7 mln. zł. rocznie.

Chciałabym stanowczo podkreślić, że z punktu widzenia naszego samorządu, obecne rozwiązanie to nie jest kompromis i za utracony teren Płaszewko, będę wnioskować o uzyskanie rekompensaty.

Drodzy Mieszkańcy,

ostatnie 7 miesięcy pokazało, że to właśnie ludzie są największą wartością naszej gminy, a zaangażowanie i determinacja w dążeniu do pozostania w swojej małej ojczyźnie okazały się ogromną siłą. Więzi społeczne tworzone od pokoleń i poczucie przynależności – to największy nasz atut.

Niepokoją nas jednak komentarze i zapowiedzi, ze strony Miasta Słupska, że to pierwszy krok, początek, a działania zmierzające do zwiększenia powierzchni Słupska będą kontynuowane.

Liczę na to, że obecny stan prawny zostanie uregulowany jeśli chodzi o zmianę granic gmin o co apelują środowiska samorządowe oraz prawnicze i nigdy więcej nasz samorząd nie będzie musiał przechodzić podobnego procesu.

Z wyrazami szacunku

Wójt Gminy Słupsk

Barbara Dykier

 

** W momencie pisania poniższego oświadczenia, na stronie Rządowego Centrum Legislacji, nie ukazał się jeszcze projekt Rozporządzenia w sprawie zmiany granic administracyjnych, zatem odnosimy się do informacji przekazanej na portalu społecznościowym Rzecznika Rządu Piotra Mullera.