facebook
youtube

Dziś (08.08.2022) gościem pani Wójt Barbary Dykier był Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce - Mark Brzezinski oraz dowódca Bazy USA w Redzikowie – kpt. Michael Smith. Było to niezwykle ważne i interesujące spotkanie, podczas którego poruszano temat współpracy samorządu i lokalnej społeczności z Bazą Wsparcia Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych w Redzikowie.

Podczas wizyty przedstawiono również krótką historię Gminy Słupsk oraz najważniejsze wydarzenia z życia naszego samorządu.
Pan Ambasador podziękował pani Wójt Barbarze Dykier za miłe przyjęcie amerykańskich marynarzy. Zaznaczył jednocześnie, iż Baza w Redzikowie, a tym samym Gmina Słupsk, stanowią ważny element na mapie militarnej świata.
Podkreślił, ważną rolę Polski i Polaków we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi oraz podziękował za zaangażowanie w pomoc obywatelom Ukrainy.
Na zakończenie spotkania pani Wójt zaprosiła Ambasadora USA do odwiedzenia najpiękniejszych miejsc w Gminie Słupsk.