facebook
youtube

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej skierowany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, w sprawie naruszenia przepisów prawa w zakresie realizacji sprzedaży nieruchomości na terenie inwestycyjnym Płaszewko, otrzymaliśmy odpowiedź, jaką organ ten udzielił władzom Miasta Słupsk.

W ocenie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, do czasu wejścia w życie zmian dotychczasowych granic jednostek samorządu terytorialnego przepisy prawa, nie przewidują ograniczeń w zakresie dysponowania nieruchomościami stanowiących własność tych jednostek.

Zatem Gmina Słupsk korzystając z obowiązującego prawa własności, może zbywać, w drodze przetargu działki inwestycyjne w Płaszewku.

Prezentowane stanowisko Pierwszej Zastępcy Prezydenta Miasta Słupsk zgłoszone zostało do oceny odpowiednim organom.

Treść odpowiedzi na informację publiczną prezentujemy poniżej.


Pismo przewodnie

Odpowiedź Rio

Ogłoszenie o przetargu