facebook
youtube

Wójt Gminy Słupsk zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu:projektu  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w  miejscowości Bydlino, gmina Słupsk z uzasadnieniem oraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz

  • projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w części obrębów Bierkowo-Strzelino, gmina Słupsk z uzasadnieniem oraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Szczegółowe informacje