facebook
youtube

Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk informuje, że postępowanie w sprawie wypłaty dodatku węglowego nie może zostać zakończone w ustawowym terminie z uwagi na nie przekazanie jednostkom samorządu terytorialnego środków finansowych na ten cel z Budżetu Państwa.
 

Jednocześnie zapewniamy, że jesteśmy przygotowani do niezwłocznego wypłacenia dodatków węglowych po otrzymaniu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację ww. zadania.