facebook
youtube

Informujemy, że na terenie inwestycyjnym Płaszewko, Gmina Słupsk posiada w ofercie jeszcze 3 atrakcyjne nieruchomości. Działki (156/212, 156/214, 156/216) zostaną wykazane do sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego w cenie wywoławczej każda po 390.000,00 zł.  Przetarg zostanie ogłoszony na 04.11.2022 r. Termin wpłaty wadium do 28.10.2022 r. Jednocześnie informujemy, że wniosek Miasta Słupsk, o wpisanie adnotacji „ostrzeżenie” w Księgach wieczystych tych nieruchomości, został oddalony przez Sąd Rejonowy w Słupsku. Treść postanowienia poniżej.

Postanowienie Sądu Rejonowego w Słupsku, VII Wydział Ksiąg wieczystych

www.investingminaslupsk.pl