facebook
youtube

21 września br. wchodzą w życie przepisy Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw, których główne źródło ciepła zasilane jest peletem drzewnym, drewnem kawałkowym, skroplonym gazem LPG lub olejem opałowym. Oznacza to, że gospodarstwa domowe mogą już przystąpić do wnioskowania o wypłatę dodatku. W Gminie Słupsk prace koordynuje Centrum Usług Społecznych, ul. Obrońców Wybrzeża  2,tel / fax 59 842 84 02 

Centrum Usług Społecznych, ul. Obrońców Wybrzeża  2,tel / fax 59 842 84 02  - https://cus.slupsk.pl/strona/dane-teleadresowe

Jednorazowy dodatek dla gospodarstw domowych wyniesie:

  • 3000 zł. – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy,

  • 2000 zł. - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

  • 1000 zł. – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, trzon kuchenny, piec kaflowy, piecokuchnia zasilane drewnem kawałkowym,

  • 500 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilony skroplonym gazem LPG (dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową, tzw. gaz sieciowy oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej).

Ważne:

Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku jest potwierdzenie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Dodatek nie przysługuje gospodarstwom domowym, które otrzymały dodatek węglowy.

Dla kilku gospodarstw zamieszkujących wspólnie pod jednym adresem przysługuje jeden dodatek.

W przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka gospodarstwa, dodatek będzie przyznany temu, który złożył wniosek jako pierwszy.

wniosek

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła