facebook
youtube

Gmina Słupsk dofinansowanie o wartości ponad 50 milionów w ramach piątej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja piąta, która dedykowana była rozwojowi stref przemysłowych.

Nasz samorząd aplikował o dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „ Budowa drogi gminnej Redzikowo – Wieszyno oraz budowa dróg na Słupskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Podstrefach Redzikowo i Wieszyno wraz z niezbędną infrastrukturą oraz stacją uzdatniania wody”. Przewidywana wartość inwestycji to kwota ponad 51 mln. zł, natomiast wartość dofinansowania to kwota 50 mln. 274 tys. zł. Strefa Ekonomiczna Redzikowo - Wieszyno to obszar ponad 170 ha, które przeznaczone są pod działalność gospodarczą. Realizacja tej inwestycji, to szansa na rozwój przedsiębiorczości w regionie słupskim. Przewidywany okres jej realizacji wynosi 12 miesięcy, szacowany termin zakończenia to koniec roku 2025.