facebook
youtube

19 października 2022 zakończano projekt "Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski”.  Podczas tego wydarzenia przybyli goście mogli podziwiać efekty pracy ponad 4 letniego projektu rewitalizacji zabytkowych budynków w miejscowości Swołowo.

Spotkanie rozpoczęło się w Zagrodzie nr 15, gdzie gości przywitały pani Wójt Barbara Dykier oraz pani Marzenna Mazur – Dyrektor Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Głos zabrał również Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk. Inwestycja realizowana była przez Gminę Słupsk, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku – Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie, przy współpracy z Parafią w Bruskowie Wielkim.

Inwestycja powstała przy dofinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Koszt całkowity; 13 962 173,77 zł, Dofinansowanie; 7 576 752,58 zł.

Koordynatorem projektu było natomiast Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W ramach projektu wykonane zostały:

1. Przebudowa zabytkowego domu mieszkalnego na potrzeby ekspozycji Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie. Zorganizowana została tu wystawa stała poświęcona ludowej wiedzy z zakresu przyrody i medycynie ludowej Pomorza, oraz wystawa etnograficzna. W budynku planowane jest prowadzenie zajęć ze wskazanej tematyki oraz suszarnia ziół.

2. Przebudowa zabytkowej, szkieletowej stodoły w Swołowie, na potrzeby ekspozycji . pt. „Swołowo- historie (nie)oczywiste.” W budynku odbywać się będą. zajęcia edukacyjne dotyczące budownictwa wiejskiego Pomorza Środkowego.

3. Adaptacja zabytkowej czworobocznej zagrody wiejskiej nr 5 w Swołowie w której utworzona zostanie ZAGRODA INICJATYW TWÓRCZYCH. Adaptacja obejmowała:

• zabytkowy dom mieszkalny „Przystanek Artystów i Twórców” – gdzie mieszczą się pomieszczenia wykorzystywane przez artystów. Parter domu przystosowany został na pracownię. Na piętrze znajdują się całoroczne pokoje gościnne dla uczestników warsztatów i plenerów.

• stodoła- adaptacja polegała na utworzeniu przestrzeni do wystaw poplenerowych, miejsce dla lokalnego Koła Gospodyń Wiejskich służąca organizacji warsztatów kulinarnych.

• budynek bramny- adaptacja obiektu na potrzeby prezentacji prac poplenerowych oraz sklepik z pamiątkami i lokalnymi wyrobami.

W budynku mieścić będzie się również remiza strażacka.

4. Przeprowadzeniu pełnej konserwacji i restauracji prospektu organowego w kościele filialnym w miejscowości Swołowo.

Przybyli goście nie kryli zachwytu i podziwu dla efektów jakie przyniósł projekt, Marszałek Mieczysław Struk zapowiedział natomiast dalsze działania na rzecz zachowania i uratowania innych szachulcowych budynków w miejscowości Swołowo.