facebook
youtube

W ostatnim czasie Gmina Słupsk podpisała dwie umowy związane z rozbudową dróg i infrastruktury rowerowo - pieszej. Pierwsza z umów dotyczy przebudowy drogi gminnej wraz z budową ścieżki rowerowej w miejscowości Swochowo, druga natomiast związana jest z budową kładki pieszo - rowerowej, na rzece Słupi, która połączy miejscowości Włynkówko - Swochowo.

1. Przebudowę drogi gminnej wraz z budową ścieżki rowerowej wzdłuż działki drogowej nr 46 w m. Swochowo. Wykonawca: STRABAG Sp. z o.o. Termin realizacji: do 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Kwota: 5 257 728,95 zł brutto
 
2. Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Słupia łączącej miejscowości Włynkówko i Swochowo. Inwestycja, zgodnie z umową powinna zakończyć się w terminie 12 miesięcy. Koszt inwestycji to kwota 3 mln. 487 tys. zł. Finansowana jest ona z budżetu Gminy Słupsk.