facebook
youtube

Ranking Gmin Województwa Pomorskiego to inicjatywa, którą Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej realizuje we współpracy z Urzędem Statystycznym w Gdańsku. Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego oraz najlepszych praktyk przez nie stosowanych.

W opisie kryteriów, które brane są pod uwagę czytamy między innymi: „miejsce w rankingu to wynik kilkunastu syntetycznych wskaźników obrazujących różne sfery życia wspólnot lokalnych w naszym regionie. Czołówkę rankingu stanowią te gminy, które sprawnie realizują swoje zadania własne i wykorzystują dane im potencjały rozwojowe.”

W kategorii Gminy wiejskie – Gmina wiejska Słupsk zajęła 5 pozycję, awansując o 5 pozycji.

Kategoria Gminy wiejskie:
I Gmina Pruszcz Gdański
II Gmina Kolbudy
III Gmina Kosakowo
IV Gmina Sztutowo (+3)
V Gmina Słupsk (+5)

Natomiast biorąc klasyfikację powiatową, w kategorii Liderzy powiatów, nasz samorząd zajął drugą pozycję:

Liderzy powiatów – Powiat słupski:
I Gmina Miasto Ustka
II Gmina Słupsk (+1)
III Gmina Kobylnica (-1)

Mamy nadzieję, że przyszły rok będzie równie dobry pod względem rozwoju gospodarczego naszego samorządu. Gratulujemy wszystkim laureatom rankingu.