facebook
youtube

Wójt Gminy Słupsk informuje o obowiązku złożenia przez osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej deklaracji na 2023 r.:

  • na podatek rolny w terminie do 15 stycznia 2023 r.
  • na podatek leśny w terminie do 15 stycznia 2023 r.
  • na podatek od nieruchomości w terminie do 31 stycznia 2023 r.

Obliczony w deklaracjach podatek należy wpłacać w ustawowych terminach na rachunek Gminy Słupsk numer
52 1600 0003 1852 7858 2000 0001.

Stawki podatku znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej