facebook
youtube

Podczas Sesji Rady Gminy Słupsk, w dniu 12 stycznia 2023 Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Słupsk, dotyczących zmiany nazwy Gmina Słupsk na Gmina Redzikowo. Podjęta uchwała obliguje Gminę do rozpoczęcia konsultacji społecznych z mieszkańcami. O terminach i przebiegu będziemy Państwa informować. Ważna informacja: zmiana nazwy Gminy, nie wiąże się z żadnymi kosztami ani trudnościami i dla mieszkańców. Nie będzie trzeba wymieniać dowodów osobistych ani innych dokumentów.