facebook
youtube

W tym roku dobiega końca obecna kadencja Sołtysów i Rad Sołeckich. Swołowo to pierwsza miejscowość, w której odbędą się wybory gospodarza. 13 stycznia w Swołowie odbyło się noworoczne spotkanie podczas którego podziękowano dotychczasowym sołtysom i Radom Sołeckim za pracę na rzecz rozwoju Gminy Słupsk. Uczestnicy spotkania otrzymali okolicznościową statuetkę oraz dyplom.