facebook
youtube

Generalny Wykonawca robót na zadaniu: „Przebudowa drogi w m. Swochowo” – droga dojazdowa do m. Bukówka od strony DW213 informuje, że od dnia 26.01.2023r. planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych. W związku z powyższym na w/w odcinku mogą wystąpić utrudnienia w ruchu.