facebook
youtube

W dniu 19 stycznia 2023 podpisano umowę na inwestycję drogową w miejscowości Warblewo pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Warblewo wraz z jej odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudową sieci wodociągowej."

Całkowita wartość inwestycji : 6 707 385,59

wkład własny : 584 920,59

dofinansowanie : 6 122 465,00 zł

Inwestycja jest dofinansowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład : Programu Inwestycji Strategicznych.

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje przebudowę drogi gminnej polegającą na poszerzeniu jezdni z nawierzchni asfaltowej do szerokości 4,5 m, przebudowę chodników wraz ze zjazdami i dojściami do posesji, budowę poboczy, budowę nowego oświetlenia drogowego wraz ze skablowaniem istniejącego oświetlenia, odwodnienie drogi, budowę kanału technologicznego oraz usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą. Długość drogi 960 mb. Ponadto w ramach tego zadania planuje się również przebudowę sieci wodociągowej.

Generalnego wykonawcę firmę Strabag, reprezentował pan pan dyrektor Michał Kubiak. Obecny był również przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego pan Paweł Wasilewski.