facebook
youtube

Rozpoczynamy konsultacje społeczne w sprawie zmiany nazwy Gminy Słupsk na Gmina Redzikowo. Zachęcamy to aktywnego uczestnictwa. Wasz głos jest bardzo ważny. Konsultacje potrwają do 15 marca.

Ankiety konsultacyjne dostępne są:

1. w Urzędzie Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34

2. we wskazanych punktach na terenie Gminy Słupsk – Lądowisko Kultury, Centrum Usług Społecznych, Zakład Gospodarki Komunalnej

3. Dostępny na stronie internetowej www.gminaslupsk.pl oraz www.gminaredzikowo.pl

4. W specjalnym wydaniu gazety „Nasza Gmin Nasze życie”

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej www.gminaredzikowo.pl.

Znajdziecie tu niezbędne informacje na temat konsultacji, odpowiedzi na pytania dlaczego nowa nazwy gminy i dlaczego Redzikowo?

Kontakt: 059 842 84 60 wew.56

Ankieta

Możliwe pytania do ankiety:

1. Czy może głosować osoba niepełnoletnia, dziecko? Oświadczenie woli za niepełnoletnie dzieci składają rodzice.

2. Miejsce zamieszkania, mieszkaniec – Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.