facebook
youtube

Wkrótce kolejne inwestycje rozpoczną się na terenie naszego samorządu. Miejscowości Gać, Bierkowo, Włynkówko, Jezierzyce, Redzikowo, Głobino czy Lubuczewo to miejsca, gdzie realizowane będą inwestycje, które otrzymały dofinansowanie z "Rządowego Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 - 2026".

W ramach podpisanych umów Gmina Słupsk uzyskała dofinansowanie w wysokości prawie 17 mln. zł. Te przedsięwzięcia, to inwestycja w komunikację, oświatę, edukację i sport.
Dofinansowane zadania na terenie Gminy Słupsk to:
 
1. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Gać - dofinansowanie: 2 800 000 zł.
2. Przebudowa ulicy Leśnej i Kościelnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Bierkowo – dofinansowanie: 7 680 000 zł
3. Budowa wielofunkcyjnego boiska, toru pumptrack wraz z elementami małej architektury oraz modernizacja boiska trawiastego w miejscowości Włynkówko – dofinansowanie: 1 360 000 zł.
4. Dokończenie modernizacji oraz wyposażenie szkół podstawowych w miejscowościach: Redzikowo, Jezierzyce, Włynkówko wraz z modernizacją Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bierkowie – dofinansowanie: 2 395 629 zł.
5. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Bierkowo – dofinansowanie: 1 648 000 zł.
6. Budowa dwóch obiektów sportowych: bieżni lekkoatletycznej w miejscowości Głobino oraz boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Lubuczewo – dofinansowanie: 1 025 600 zł.